ทริปประสานใจ@สังขละบุรี : www.luckyvans.com
 
 
ทริปประสานใจ@สังขละบุรี  
 
 

สังขละ เป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางนี้ตัดผ่านภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบที่งดงาม ตัวอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ลำน้ำสามสายมาบรรจบกันอันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบีคลี่ และห้วยรันตี รวมเรียกว่า “สามประสบ” ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย อำเภอสังขละเป็นอำเภอที่มีชาวมอญตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตประเพณีเก่าแก่แบบดั้งเดิมของชาวมอญ ณ ที่แห่งนี้ 
LuckyVans ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของเรา ที่ได้ส่งรูปบรรยากาศสวยๆของทริปนี้มาให้ทางทีมงาน และลูกค้าอีกหลายๆท่าน ที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมบรรยากาศของสังขละ มาให้เราได้ชื่นชม รวมถึงยังมีโปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน มาให้ท่านที่สนใจที่จะเดินทางกันอีกด้วยค่ะ
ทีมงาน LuckyVans ขอขอบคุณ เครดิตภาพ จากคุณสมชาติ ใจอารีย์


วันแรกของการเดินทาง  
   
8.00 น พบกันที่จุดนัดหมาย
8.30 น. ออกเดินทางสู่ สังขละบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก สามประสบ รีสอร์ท คันทรี่รีสอร์ท สไตล์บูติก ท่ามกลางความกลมกลืนของผืนป่าธรรมชาติ
14.00 น. นำชาวคณะลงเรือ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองบาดาล 1 ใน Unseen in Thailand ชมซากปรักหักพังของ วัดวังก์วิเวการาม เดิม ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังการสร้าง เขื่อนเขาแหลมเข้าชมวัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งโดดเด่น ด้วยศิลปะแบบพม่า ชมพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมมอธ จากนั้นเข้า เข้าชมเจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง
17.00 น. ช่วงเย็นเดิมชม บรรยากาศ สะพานมอญ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ครัวสามประสบ
   
วันที่สองของการเดินทาง  
7.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นรับบรรยากาศเย็นสบาย เดินไปที่สะพานมอญ รับแสงแรก ตาม วัฒนธรรมชาว มอญ  รับประทานอาหาร เช้า ของ สามประสบ รีสอร์ท
9.00 น. นำท่านพบกับ กิจกรรม (นั่งช้าง เดินป่า ล่องแก่ง) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางออกจากสามประสบ มุ่งสู่ อมาดาด
14.00 น. จุดนัดพบ ที่หมู่บ้านหม่องกระแทะ ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งบริเวณท่าเรือมี สถานที่รับฝากรถ สะดวก ปลอดภัย และลงเรือของรีสอร์ทไป โดยใช้เวลา
  เดินทาง ทางน้ำด้วยเรือด่วนขนาดใหญ่ ประมาณ 20 นาที
14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทาง อมาดาด จัดเตรียมไว้ให้ แล้วพักผ่อนตามสบาย
   
วันที่สามของการเดินทาง  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นรับบรรยากาศเย็นสบาย รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของ อมาดาด
09.00 น. ชื่นชมธรรมชาติ และ กิจกรรมต่างๆของทาง อมาดาด
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ของ อมาดาด
13.00 น. อำลา อมาดาด นั่งเรือกลับสู่ท่าเรือ เดินทางกลับ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพ

 

 
     
   

 

 
Copyright @ 2009 - 2010 ww.luckyvans.com. All rights reserved.