เที่ยวเมืองสองแคว.....พิษณุโลก : www.luckyvans.com
 
 
เที่ยวเมืองสองแคว.....พิษณุโลก  
 
 

เที่ยวเมืองสองแคว.....พิษณุโลก


วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศสดใสดีจริงๆเลยค่ะ ลูกค้าของเราเป็นชาวเมืองสองแคว ได้ติดต่อเช่ารถตู้ของทีมงาน LuckyVans เพื่อมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่และถือโอกาสสักการะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่พิษณุโลกกันด้วยค่ะ


  "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา” คำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวถึง พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่มีความสำคัญของต่อจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพิษณุโลก และเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดใหญ่ ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

บรรยากาศโดยรวมภายใน "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร" หรือ "วัดใหญ่" อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช หรือชาวจังหวัดพิษณุโลกมักจะเรียกว่า         

วัดใหญ่ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปะอันงดงามต่าง ๆ มากมายผ่าน โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดแห่งนี้ 
                                        พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

...............พระอัฏฐารส และ ซากเนินวิหารเก้าห้อง...............


     วิหารพระอัฏฐารส : พระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางห้ามญาติประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารทรงโรงเก้าห้อง (วิหารเก้าห้อง) ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเค้าโครงของเสาพระวิหารให้เห็นเท่านั้น

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

ภาพที่ 1 , 3 พระพุทธรูปภายในทางเดินรอบวิหารพระพุทธชินราช  ภาพที่ กลองอินทเภรี
ภาพที่ บานประตูประดับมุกของวิหารพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช  

 


     วิหารพระพุทธชินราช : ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบวิหารทางภาคเหนือที่ชายคาจะลดต่ำลงเพื่อป้องกันอากาศหนาว จะสังเกตได้เมื่อท่านเข้ามายื่นอยู่ในพระวิหารจะเห็นผนังของวิหารต่ำกว่าปกติ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย เป็นพระประธานด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม    (มีความอ่อนช้อย นุ่มนวล) ของพระพุทธชินราชนั้นเปรียบเสมือนสวรรค์สร้าง มีตำนานเล่าต่อกันมาว่าขณะหล่อพระนั้นพระชินสีห์และพระศรีศาสดาหล่อสำเร็จแต่ไม่สามารถหล่อพระพุทธชินราชได้สำเร็จจนมีชีปะขาว (เชื่อว่าเป็นเทวดาแปลงมา) เป็นผู้เททองหล่อพระพุทธชินราชจนสำเร็จ บานประตูวิหารพระพุทธชินราช เป็นบานประตูประดับมุกที่สร้างเป็นลวดลายวิจิตรบรรจง และมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยบานประตูเก่าซึ่งเป็นบานประตูไม้แกะสลักนั้นได้ไปอยู่ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และผนังวิหารพระพุทธชินราชมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก ชุมนุมเทวดา และพุทธประวัติ
                              พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

 

...............พระพุทธชินราช งดงามดั่งเทพเนรมิต...............

        

วิหารพระพุทธชินสีห์ และ วิหารพระศรีศาสดา : สามารถเดินไปตามทางระเบียงคตเชื่อมจากวิหารพระพุทธชินราช ระหว่างทางจะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อยู่ตลอดทางเดิน พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา พระพุทธรูปทั้งสององค์ถูกหล่อขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราชในสมัยสุโขทัย โดยองค์จริงของพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดาได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ และได้หล่อองค์จำลองมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารแทน ภายในวิหารพระพุทธชินสีห์มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุต่าง ๆ ไว้ในตู้กระจกพร้อมคำอธิบาย 
พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

 

 

 
 

     พระปรางค์ : เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถาปัตยกรรมในช่วงแรกเป็นแบบสุโขทัย ต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาทำให้เปลี่ยนรูปแบบไป

     พระเหลือ : พระเสสันตปฏิมา หรือหลวงพ่อเหลือ ถูกหล่อขึ้นจากเศษทองสำริดที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ได้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์เล็กขนาดหน้าตักประมาณ ศอกกว่า  พร้อมพระสาวกอีกสององค์ ประดิษฐานอยู่ที่วิหารน้อยด้านข้างวิหารพระพุทธชินราช นิยมเช่าบูชาเพื่อให้เหลือกินเหลือใช้

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

จิตรกรรมฝาผนังซึ่งบอกเล่าเรื่องราวตามประวัติศาสตร์และตำนานต่าง ๆ

 

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

ฝีมือช่างไทย.....ประณีต.....ใส่ใจ.....บรรจง

     วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน : เป็นวิหารจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า ภายในประดิษฐานหีบทองบรรจุพระบรมศพของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนจิตกาธาน มีพระพุทธสาวกนั่งอยู่โดยรอบหีบพระศพจำลอง 
ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระพุทธชินราชวัดใหญ่) ยังมีวิหารหลวงพ่อคง หลวงพ่อขาว วิหารพระพุทธบาทจำลอง กลองอินทเภรี และโพธิ์สามเส้า ด้านหลังวิหารหลวงพ่อเหลือ เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่พระมหาธรรมราชาลิไททรงปลูกไว้

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

"วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน" ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

     สำหรับภายนอกวัดใหญ่นั้นเป็นแหล่งจำหน่ายของฝากของที่ระลึกที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกหลากหลายอย่าง เช่น กล้วยอบน้ำผึ้ง หมี่ซั่ว ขนมต่าง ๆ พระพุทธรูป และยังมีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ตรวจดวงชะตาต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน

แหล่งซื้อของฝากรอบ ๆ วัดพระพุทธชินราช  แหล่งซื้อของฝากรอบ ๆ วัดพระพุทธชินราช  แหล่งซื้อของฝากรอบ ๆ วัดพระพุทธชินราช  แหล่งซื้อของฝากรอบ ๆ วัดพระพุทธชินราช

 

 

 

 

จากนั้นเรามาแวะถ่ายรูปที่ ค่ายสมเด็จพระเนรศวร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพค่ะ

......ขอบคุณภาพสวยๆ จากลูกค้า ที่ส่งมาแบ่งปันให้ทางทีมงานของเราค่ะ.....

 
     
   

 

 
Copyright @ 2009 - 2010 ww.luckyvans.com. All rights reserved.